BADANIE REALIZACJA (dni robocze)
   
DIAGNOSTYKA CHORÓB PRZENOSZONYCH
PRZEZ KLESZCZE
[krew (EDTA), płyn stawowy, płyn mózgowordzeniowy]
 
   
POJEDYNCZE BADANIA  
   
 Borrelia burgdorferi (borelioza) -jakościowo Real Time PCR  7
 Borrelia burgdorferi (borelioza) -jakościowo + ilościowo Real Time PCR  7
 Babesia divergens (babeszjoza) -jakościowo Real Time PCR  7
 Bartonella henselae -jakościowo Real Time PCR 7
 Bartonella henselae -jakościowo + ilościowo Real Time PCR  7
 Anaplasma (Ehrlichia) phagocytophilum -jakościowo Real Time PCR  7
 Anaplasma (Ehrlichia) phagocytophilum -jakościowo + ilościowo Real Time PCR  7
   
PANELE BADAŃ  
   
 Panel INFEKCJI ODKLESZCZOWYCH -identyfikacja 4 patogenów: Borrelia burgdorferi, Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum -jakościowo Real Time PCR  7 -14
 Panel KOINFEKCJI W BORELIOZIE -identyfikacja 3 patogenów: Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum -jakościowo Real Time PCR  7 -14
   
DIAGNOSTYKA WIRUSOWEGOZAPALENIA WĄTROBY  
   
POJEDYNCZE BADANIA   
   
 Wirus HAV (WZW typu A) -jakościowo Real Time PCR  7 -14 
 Wirus HAV (WZW typu A) -jakościowo + ilościowo Real Time PCR  7 -14 
 Wirus HBV (WZW typu B) -jakościowo Real Time PCR  7 -14 
 Wirus HBV (WZW typu B) -jakościowo + ilościowo Real Time PCR 7 -14 
 Wirus HCV (WZW typu C) -jakościowo Real Time PCR  7 -14 
 Wirus HCV (WZW typu C) -jakościowo + ilościowo Real Time PCR  7 -14 
   
PANELE BADAŃ  
   
 Panel HCV (WZW typu C) -jakościowo + ilościowo + genotypowanie 1/2/3/4  7 -14
 Wirus HBV + wirus HCV – jakościowo Real-Time PCR  7 -14
 Panel HEPA-VIRUS 3: identyfikacja 3 wirusów hepatotropowych HAV, HBV, HCV -jakościowo Real Time PCR  7 -14
WIRUS HIVDIAGNOSTYKA INFEKCJII BADANIA ODPORNOŚCI   
   
DIAGNOSTYKA CHORÓB PRZENOSZONYCH
PRZEZ KLESZCZE
[krew (EDTA), płyn stawowy, płyn mózgowordzeniowy]
 
   
POJEDYNCZE BADANIA   
   
 Wirus HIV (HIV 1 – genotypy A, B, C, D, E, F, G, H) -jakościowo Real Time PCR MATERIAŁ – OSOCZE   7-14
 Wirus HIV (HIV 1 – genotypy A, B, C, D, E, F, G, H) -jakościowo + ilościowo Real Time PCR MATERIAŁ – OSOCZE   7-14 
 Uwarunkowana genetycznie odpornośćna zakaSenia wirusem HIV 1 -badanie mutacji CCR5 – PCR  7
 Uwarunkowana genetycznie odpornośćna zakaSenia wirusem HIV 1 -badanie ilości kopii genu CCL3-L1, test ilościowy, Real-Time PCR  7 -14
   
PANELE BADAŃ  
   
 Panel predyspozycji genetycznych warunkujących odpornośćna infekcjęwirusem HIV - badanie genów CCR5 i CCL3-L1, R-T PCR/PCR  7 -14
 Panel dla osób zakaSonych HIV 1 -ilościowo + badanie genów CCR5 i CCL3-L1 MATERIAŁ – OSOCZE + KREW (EDTA)  7 -14
   
DIAGNOSTYKA INFEKCJI OGÓLNOUSTROJOWYCH[krew (EDTA), osocze, płyn mózgowo rdzeniowy]  
   
POJEDYNCZE BADANIA  
   
 Wirus HSV I/II (wirus opryszczki) -jakościowo Real Time PCR  7 
 Parwovirus B19 -jakościowo Real Time PCR  7 
 Bartonella henselae -jakościowo Real Time PCR  7 
 Chlamydia trachomatis -jakościowo Real Time PCR  7 
 Mycoplasma pneumoniae -jakościowo Real Time PCR  7 
 Mycoplasma pneumoniae -jakościowo + ilościowo Real Time PCR  7 
 Yersinia enterocolitica (Jersinioza) – jakościowo Real-Time PCR  7 
 Yersinia enterocolitica (Jersinioza) – jakościowo + ilościowo Real-Time PCR  7 
 Toxoplasma gondii – jakościowo Real-Time PCR  7 
 Candida albicans -jakościowo Real-Time PCR  7 
 Candida glabrata -jakościowo Real-Time PCR  7 
 Candida krusei -jakościowo Real-Time PCR  7 
   
PANELE BADAŃ  
   
 Panel INFEKCJE GRZYBICZE -identyfikacja 3 gatunków: Candida albicans, Candida glabrata,Candida krusei -jakościowo Real-Time PCR  2 -7 *
 PANEL infekcje wirusowe – wykrywanie wirusów HSV1, HSV2, VZV, CMV, EBV, HHV6 - multiplex PCR MATERIAŁ WYŁĄCZNIE PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY  2 -7 *
PANEL MENINGITIS (zapalenie opon mózgowych) -wykrywanie 12 gatunków patogenów: Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Streptokoki grupy B, Haemophilus   2 -7 *
influenzae,Listeria monocytogenes, enterowirusy, HSV1, HSV2, VZV, CMV, EBV, HHV6 – multiplex PCR MATERIAŁ WYŁĄCZNIE PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY  
   
Uwaga: badania z osocza moSna wykonać wyłącznie w punktach pobrań i laboratorium CBDNA.  
   
DIAGNOSTYKA INFEKCJI DRÓG MOCZOWO PŁCIOWYCH[ wymaz z dróg moczowo płciowych]   
   
POJEDYNCZE BADANIA   
   
 Wirus HPV (rak szyjki macicy) – GENOTYPOWANIE wirusów HPV16, HPV18, Real Time PCR  7 
 Wirus HPV (rak szyjki macicy) – WYKRYWANIE 18 typów wirusa + IDENTYFIKACJA wysocezjadliwych genotypów HPV16 i HPV18 multiplex PCR  7 
 Wirus HPV (rak szyjki macicy) TEST PRZED SZCZEPIENIEM -genotypowanie wirusów HPV16, HPV18, HPV6, HPV11, HPV31, HPV45 multiplex PCR  7 
 Wirus HPV (rak szyjki macicy) -GENOTYPOWANIE 18 typów wirusa HPV (13 wysoko-i 5 niskoonkogennych): 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 6, 11, 42, 43, 44 genotypowanie o wysokiej rozdzielczości  7 
 Wirus HSV I/II (wirus opryszczki) -jakościowo Real Time PCR  7 
 Trichomonas vaginalis (rzęsistek pochwowy) -jakościowo PCR  7 
 Mycoplasma hominis (mykoplazma) -jakościowo PCR  7 
 Mycoplasma genitalium (mykoplazma)-jakościowo PCR  7 
 Ureaplasma urealyticum (ureaplazma) -jakościowo PCR  7 
 Chlamydia trachomatis (chlamydioza) -jakościowo Real Time PCR  7 
 Neisseria gonorrhoeae (rzeSączka) -jakościowo PCR  7 
 Candida albicans (kandydoza) -jakościowo Real-Time PCR  7 
   
PANELE BADAŃ  
   
 Panel INFEKCJE GRZYBICZE -identyfikacja 3 gatunków: Candida albicans, Candida glabrata,Candida krusei -jakościowo Real-Time PCR  7 
 Panel URO-GENITAL 6 -panel identyfikacji 6 patogenów (Test 6 w 1): Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae -jakościowo multiplex PCR  7 
   
BADANIAWYKONYWANE Z MOCZU   
   
POJEDYNCZE BADANIA   
   
 Mycoplasma hominis (mykoplazma) -jakościowo PCR  7 
 Mycoplasma genitalium (mykoplazma)-jakościowo PCR  7 
 Ureaplasma urealyticum (ureaplazma) -jakościowo PCR  7 
 Chlamydia trachomatis (chlamydioza) -jakościowo Real Time PCR  7 
   
DIAGNOSTYKA INFEKCJI DRÓG ODDECHOWYCH[materiał do badań: wymaz z dróg oddechowych]  
   
POJEDYNCZE BADANIA – PNEUMOBAKTERIE  
   
 Legionella pneumophila (legionelloza) -jakościowo PCR  7 
 Streptococcus pneumoniae -jakościowo Real Time PCR  7 
 Mycoplasma pneumoniae -jakościowo Real Time PCR  7 
 Haemophilus influenzae -jakościowo PCR  7 
 Chlamydophila pneumoniae -jakościowo Real Time PCR  7 
 Bordetella pertussis -jakościowo PCR  7 
 Neisseria meningitidis (dwoinka zapalenia opon m-r) -jakościowo Real Time PCR  7 
   
POJEDYNCZE BADANIA – PNEUMOWIRUSY   
   
 AdV (Adenovirus) -jakościowo PCR  7 
 MPV (Metapneumovirus) -jakościowo PCR  7 
 Coronavirus 229E/NL63 -jakościowo PCR  7 
 Coronavirus OC43/HKU1 -jakościowo PCR  7 
 PIV1 (Parainfluenza virus1) -jakościowo PCR  7 
 PIV2 (Parainfluenza virus2) -jakościowo PCR  7 
 PIV3 (Parainfluenza virus3) -jakościowo PCR  7 
 Wirus grypy typu A (Flu A virus) -jakościowo PCR  7 
 Wirus grypy typu B (Flu B virus) -jakościowo PCR  7 
 RSVB (Raspiratory syncytial virus B) -jakościowo PCR  7 
 RSVA (Raspiratory syncytial virus A) -jakościowo PCR  7 
 Wirus Rhino (Rhino wirus A/B) -jakościowo PCR  7 
   
PANELE BADAŃ  
   
 Panel PNEUMO-BACTER 6 -identyfikacja 6 bakterii: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila,Bordetella pertussis, multiplex PCR  2 -7 * 
 Panel PNEUMO-VIRUS 12 -identyfikacja 12 wirusów: AdV, MPV, 229E/ NL63 Coronavirus, PIV1, PIV2, PIV3, FluA, FluB, RSVB, RSVA, Rhino A/B, OC43/HKU1 Coronavirus, multiplex PCR  2 -7 * 
 Panel PNEUMO-TOTAL 18 -identyfikacja 13 wirusów i 5 bakterii: wirus grypy A, wirus grypy B, RSVA, RSVB, Rhinovirus A/B, Coronavirus OC43/HKU1, Coronavirus 229E/NL63, Adenovirus, wirus paragrypy 1, paragrypa 2, paragrypa 3, bocavirus,   2 -7 * 
enterovirus Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila, multiplex PCR  
   
DIAGNOSTYKA CHORÓB I PREDYSPOZYCJIGENETYCZNYCH[materiał do badań: wymaz z policzka, krew (EDTA)]   
   
POJEDYNCZE BADANIA   
   
 Mukowiscydoza – analiza 8 mutacji genu CFTR  14 
 Rak piersi i jajnika -analiza 5 mutacji genu BRCA1 najczęstszych w populacji polskiej  14 
 Rak piersi – analiza 7 genów (13 mutacji): BRCA1, BRCA2, NBS1, NOD2, CHEK2, P16, CYP1B1  14 
 Genetyczne predyspozycje do choroby Alzheimera i miaSdSycy -genotypowanie ApoE  7 
 Cukrzyca wrodzona – analiza mutacji genu KCNJ11  7 -14 
 Uwarunkowana genetycznie odpornośćna zakaSenia wirusem HIV 1 -badanie mutacji CCR5 – PCR  7 
 Uwarunkowana genetycznie odpornośćna zakaSenia wirusem HIV 1 -badanie ilości kopii genu CCL3-L1, test ilościowy, Real-Time PCR  7 -14 
 Choroba zakrzepowo-zatorowa -mutacja genu czynnika V Leiden (R506Q)  7 
 Genetyczne predyspozycje do rdzeniastego raka tarczycy -analiza 16 mutacji genu RET  7 -14 
 Choroba zakrzepowo-zatorowa -mutacja genu protrombiny Pt (G20210A)  7 -14 
 Analiza polimorfizmu genu MTHFR (C677T oraz A1289C) związana z metabolizmem kwasu foliowego u kobiet cięSarnych  7 -14 
 Diagnostyka genetycznie uwarunkowanej policytemii (czerwienicy prawdziwej), trombocytemii i mielofibrozy -analiza mutacji genu JAK2 (pV617F, G1849T)  7 -14 
 Analiza mutacji genu KRAS – analiza 12 i 13 kodonu sekwencji genu    7 -14
   
PANELE BADAŃ  
   
 Panel predyspozycji genetycznych warunkujących odpornośćna infekcjęwirusem HIV - badanie genów CCR5 i CCL3-L1, R-T PCR/PCR  7 -14 
 Panel predyspozycji do genetycznie uwarunkowanych chorób zakrzepowo -zatorowych: mutacja genu protrombiny Pt (G20210A), czynnika V Leiden (R506Q), polimorfizmu genu MTHFR (C677T oraz A1289C)  7 -14 
   
   
Cennik badań genetycznej identyfikacji osobniczej   
   
 PROFIL GENETYCZNY DLA 1 OSOBY ustalenie profilu genetycznego 1 osoby  
 TEST STANDARD badanie pokrewieństwa, 2-3 osoby, dotyczy tylko zleceńdo celów prywatnych, badanie 16 układów allelicznych  10** 
 TEST EXPRESS badanie pokrewieństwa, 2-3 osoby, dotyczy tylko zleceńdo celów prywatnych, badanie 16 układów allelicznych  5** 
 TEST EXPERT badanie pokrewieństwa, 2-3 osoby, do celów sądowych z opiniąbiegłego sądowego, badanie 16 układów allelicznych  10 
 BADANIE GENEALOGICZNE LINII OJCOWSKIEJ (test dla męSczyzn) 1 osoba płci męskiej, badanie 17 układów allelicznych chromosomu Y  7 
 IDENTYFIKACJA PŁCI MARTWEGO PŁODU materiał do badań-płód lub kosmówka  14 
   
USŁUGI DODATKOWE  
   
 BADANIE MIKROŚLADÓW cena za 1 próbkę  -
 PROFIL GENETYCZNY DLA 1 OSOBY + PORÓWNANIE Z WCZEŚNIEJSZYMI WYNIKAMI BADAŃWYKONANYCH W CBDNA ustalenie profilu genetycznego 1 osoby oraz porównanie go z już posiadanymi wynikami wydanymi przez CBDNA wraz z opinią biegłego sądowego  -
 OPINIA BIEGŁEGO weryfikacja juSposiadanych wyników do sądu wraz z opiniąbiegłego sądowego  -
 DODATKOWA OSOBA powySej 3 osób, cena za 1 osobę  -
 ROZSZERZENIE BADAŃO DODATKOWE 17 ALLELI CHROMOSOMU Y rozszerzenie dotyczy testów Standard, Express i Expert (2-3 osoby płci męskiej)  -
 ROZSZERZENIE BADAŃO DODATKOWE 2 UKŁADY AUTOSOMALNE (pentaD i pentaE) rozszerzenie dotyczy testów Standard, Express i Expert (2-3 osoby)  -
   
   
   
   
   
   
   
   
*) istnieje moSliwość wykonania badania w ciągu 48 godzin od chwili dostarczenia próbki do laboratorium   
(pn.-czw.). Opłata za przyspieszenie badania wynosi 400 zł doliczane do ceny testu.   
**) w przypadku, gdy materiał do badań stanowią mikroślady, termin realizacji dla testu STANDARD wynosi 14 dni roboczych a dla testu EXPRESS 7 dni roboczych  
1) badanie dostępne od 1 grudnia 2010 r.