Nazwa badania Czas oczekiwania na wynik
 STOMATOLOGIA I PROTETYKA  - diagnostyka laboratoryjna
dostępne profile testu LTT
LTT-amalgamat (składniki amalgamatu oraz organiczne związki rtęci: rtęć, miedź, srebro, cyna(amalgamat), etyl rtęci, rtęć fenylowa, rtęć metylowa 14
LTT metale (15 metali standardowych: złoto, nikiel, pallad, chrom, kobald, molibden, tytan, platyna, kadm, rtęć, miedź, srebro, cyna(amalgamat), etyl rtęci 14
LTT tworzywa sztuczne ( tworzywa sztuczne wykorzystywane jako materiały zastępcze: TEGDMA - dimetakrylan glikolu trietylenowego, bis - GMA dimetakrylan glikolu bisfenyloglicydylowego, HEMA - metakrylan 2-hydroksyetylu, metakrylan metylu, dimetakrylan diuretanu, 4,4-izopropylidenodifenol, dimetakrylan glikolu etylenowego, N,N-dimetylo-4-toluidyna, nadtlenek benzoilu, hydrochinon 14
LTT-Combi profil łączony(Dental-Check)   METALE: złoto, nikiel, pallad, chrom, kobalt, platyna, rtęć, miedź, srebro, cyna(amalgamat) TWORZYWA SZTUCZNE: metakrylan metylu (MMA), metakrylan 2-hydroksyetylu (HEMA), TEGDMA, bis-GMA 14
LTT stopy złota (złoto + składniki stopu: złoto, srebro, platyna, miedź, pallad, cyna, gal, ind, iryd, rod, tantal, ruten) 14
LTT implanty (metale stosowane w implantologii: tytan, wanad, aluminium, chrom, kobalt, molibden, złoto, nikiel, pallad, srebro, platyna, iryd, ind, gal) 14
LTT wypełnienia kanałów korzeniowych (wypełnienia kanałów korzeniowych jako materiał własny, zawierające m.in..: żywicę epoksydową, olej silikonowy, tlenek bizmutu, balsam peruwiański, eugenol, kalafonię, polidimetylosiloksan, trietanoloaminę, dijodotymol, octan hydrokortyzonu, paraformaldehyd, gutaperkę) 14
LTT materiały tytanowe (tytan + składniki stopu: dwutlenek tytanu, nikiel, wanad, aluminium) 14
LTT ceramika + cementy (wanad, aluminium, tytan, kobalt, chrom, bar, krzem, cer, bor, mangan, antymon, cement fosforanowy (Havard), cement glasjonomerowy (Ketac Bond) ) 14
LTT materiał własny ( max. cztery materiały własne "materiały z wyboru" nadesłane przez klienta, które następnie w laboratorium przygotowywane są do badania (np. próbki stopów/materiałów stomatologicznych, cementy, kleje, materiały protetyczne itp..)  14