Nazwa badania Max. czas oczekiwania na wynik (dni robocze)
 
Alfa2-makroglobulina 10
Antyplasmina 10
Inhibitor czynnika VIII 10
Cholinosteraza krwinkowa  10
Czynnik krzepnięcia V 10
Czynnik krzepnięcia VII 10
Czynnik krzepnięcia VIII 10
Czynnik krzepnięcia IX 10
Czynnik krzepnięcia X 10
Czynnik krzepnięcia XI 10
Czynnik krzepnięcia XII 10
Eozynofilia bezwzględna 2
Eozynofile w wymazie z worka spojówkowego 2
Esteraza leukocytów 2
Fosfataza alkaliczna granulocytów - FAG 2
Test HAMA w nocnej napadowej hemoglobinurii 10
Elektroforeza hemoglobin 10
Hemoglobina płodowa (HbF) 10
Krążący antykoagulant (inhibitor cz.VIII lub IX) 5
Potas wewnątrzkrwinkowy 10
Komórki LE 3
Morfologia szpiku kostnego 10
Mieloperoksydaza 3
P-ciała p/erytrocytarne w diagnostyce NAIH 10
Test nitrotetrazolinowy 2
Oporność na aktywowane białko C 5
Oporność osmotyczna erytrocytów 2
Reakcja PAS na glikogen 2
Ocena funkcji płytek (PFA) 3
Plasminogen 10
Peroksydaza  2
Talasemia beta - badanie diagnostyczne 21
Test EMA - ocena zaburzeń błon erytrocytarnych 14
Wolna hemoglobina w moczu 5
Wolna hemoglobina w osoczu 5
Wolna hemoglobina w surowicy 5
Czynnik von Willebrand (aktywność kofaktora rystocetyny) 10
 
Fosfataza kwaśna (AcP) 1
Albuminy w PMR 10
Bilirubina w moczu 1
Wapń w płynach ustrojowych  1
Cholinoesteraza (CHE) 3
Chlorki w płynach ustrojowych  1
Magnez w płynach ustrojowych  1
Sód w płynach ustrojowych  1
Fosforany w płynach ustrojowych  1
Białko w płynach ustrojowych 1
Kwas moczowy w płynach ustrojowych  1
UIBC 1
 
Hormon antydiuretyczny  10
Adrenalina w DZM 10
Adrenalina 10
Aldosteron DZM 10
Hormon anty-Mullerian 10
Dihydroksytestosteron 10
11-deoksykortykosteron (DOC)  10
Erytropoetyna 10
Estriol wolny 7
Estron 10
Krzywa hormonu wzrostu (0', 30', 60', 90', 120') 5
Białko wiążące czynnik wzrostu typu 3 10
Kortyzol w moczu 3
Kwas Wanilinomigdałowy 10
Leptyna 10
Makroprolaktyna 10
Serotonina 10
 
Mutacja genu 1 A1 kolagenu COL1A1 (diagnostyka osteoporozy i wrodzonej łamliwości kości);  21
Oligomeryczne białko macierzy chrząstki COMP  10
Czynnik wzrostu fibroblastów FGF  10
Hydroksyprolina  10
N-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha alfa kolagenu typu I (NTX)  10
C-końcowy propeptyd prokolagenu typu I (PICP)  10
N-końcowy propeptyd prokolagenu typu I (PINP)  10
Peptyd prokolagenu typu III  10
Pyrylinks D 10
 
Enzym konwertujacy angiotensyne (ACE) 10
Apolipoproteina E 10
NT-proBNP 10
CK izoenzymy 10
Homocysteina 10
Katecholaminy we krwi 10
Katecholaminy w moczu 10
Kwas homowanilinomigdałowy (HVA) 10
LDH izoenzymy 10
Lipoproteiny, rozdział w surowicy 10
Lipoproteina a 10
Lipoproteina - x 10
Metanefryna 10
Metoksykatecholaminy w moczu 10
Mioglobina 3
Troponina I 1
Troponina T 1
 
Przeciwciała przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego GAD 10
P-ciała p/insulinowe 10
Fruktozamina 3
Glukagon 10
Przeciwciała przeciw wyspom trzustki ICA 10
Krzywa insulinowa po obciążeniu glukozą (6 pkt) 1
Krzywa insulinowa po obciążeniu glukozą (8 pkt) 1
Mleczany 1
C-peptyd 10
Proinsulina 10
 P-ciała p/proinsulinie  10
 
Beta2- mikroglobulina (chłoniaki złośliwe, szpiczaki, reakcja odrzucenia przeszczepu) 10
Wolna podjednostka beta HCG 10
CA 54-9 10
Antygen CASA 10
NMP 22 białko matrycowe jądra komórkowego 10
P-ciała p/białku p-53 (przełyk, żołądek i jelito grube) 10
TPA polipeptydowy antygen tkankowy  10
TPS specyficzny polipeptyd tkankowy 10
Wazoaktywny polipeptyd jelitowy 10
 
Antygen cytoplazmatyczny IgM 10
Antygen powierzchniowy IgM 10
ASO po wytrąceniu lipidów 5
Białko Bence-Jonesa met. immunofiksacji 3
C1 inhibitor esterazy -aktywność 10
C1 inhibitor esterazy -ilościowo 10
C1q dopełniacz 10
C3 składowa dopełniacza 7
C3d Kompleksy immunologiczne  10
C4 składowa dopełniacza 7
Test CBA - ocena cytokin Th1/Th2 10
CD 117 5
CD 11b 5
CD15 5
CD19 limfocyty B 5
CD22  cytoplazamtyczne 5
CD3 limfocyty T 5
CD34 komórki macierzyste 5
Subpopulacja limfocytów CD3/CD19 5
Ocena ekspresji wczesnego receptora CD3/CD69 5
CD4 limfocyty T pomocnicze 5
Subpopulacja limfocytów CD4/CD8 5
CD57 limfocyty T cytotoksyczne 5
CD 64 5
CD8 limfocyty T supresorowe/cytotoksyczne 5
Aktywność hemolityczna dopełniacza 10
SLE (czynnik związany z kom. LE)  2
Wykrywanie p-ciał granulocytarnych (met.GAT) 10
Wykrywanie p-ciał granulocytarnych (met.GIFT) 10
Antygen HLA B27 5
Antygen HLA-B5 5
Antygen HLA DQB1*0602 5
Antygen HLA-DR 5
IgD 10
IgG w PMR 3
Interleukina 1 10
Interleukina 10 10
Interleukina 1b 10
Rozuszczalny receptor Interleukiny 2 10
Interleukina 6 10
Interleukina 8 10
Test IMK limfocytów 3
Immunoelektroforeza 10
Łańcuchy lekkie kappa 5
Łańcuchy lekkie wolne kappa 5
Łańcuchy lekkie kappa w moczu 5
Kompleksy immunologiczne C1q 10
Kompleksy immunologiczne 5
Krioglobuliny 5
Łańcuchy lekkie lambda w surowicy 5
Łańcuchy lekkie lambda w moczu 5
Łańcuchy lekkie wolne lambda w surowicy 5
Test limfocytotoksyczny (LCT) 5
Wykrywanie p-ciał granulocytarnych (met.MAIGA) 10
Białko monoklonalne 5
Płytkopochodny czynnik wzrostu PDGF  10
Prostaglandyna 2  10
IgG podklasy (IgG1,2,3,4) 10
Prealbuminy 10
QuantiFERON - TB 10
Czynnik reumatoidalny RF IgA 10
Czynnik reumatoidalny RF IgG 10
Czynnik reumatolidalny RF IgM 10
Subpopulacja limfocytów 3
Transformujący czynnik wzrostu beta TGF-beta  10
 
P-ciała p/korze nadnerczy IIF 10
P-ciała p/mózgowe (p. neuronalne i p. osł. miel.) ABA 10
P-ciała p/ kardiolipinowe IgM , IgG  ELISA 10
P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgA 10
P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgG 10
P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgM 10
P-ciała p/komórkom międzywyspowym trzustki 10
P-ciała p/śródbłonkom naczyń 10
P-ciała p/gliadynie IgA 10
P-ciała p/GAD endogenne 10
P-ciała p/gliadynie IgG 10
 P-ciała p/gliadynie IgA i IgG (IIF) 10
P-ciała p/błonie podstwanej kłebuszków nerkowych 10
P-ciała p/czynnikowi wewnętrznemu Castlea 10
P-ciała p/cytoplazmie granulocytów ANCA (MPO i PR3) BLOT 10
P-ciała p/granulocytarne ANCA typ świecenia  10
P-ciała p/cytoplazmie granulocytów ANCA (pANCA, cANCA) 10
P-ciała p/neuronalne metodą IFT  10
P-ciała p/neuronalne metodą WB 10
P-ciała p/antygenom jajnika 10
P-ciała p/antygenom łożyska 10
P-ciała p/płytkowe 10
P-ciała p/retikulinowe (ARA) 10
P-ciała p/retikulinie IgA 10
P-ciała p/receptorom acetylocholiny (ACHR) RIA 10
P-ciała p/retikulinie IgG 10
P-ciała p/retikulinie IgM 10
P-ciała p/jądrowe p/Sm 10
P-ciała p/m. szkieletowym ASMA 10
P-ciała p/granulocytarne cANCA 10
P-ciała p/białkom centromerów (CENP-Ab) 10
P-ciała p/dwuniciowemu DNA (dsDNA) 10
P-ciała p/jednoniciowemu DNA (ssDNA) 10
P-ciała p/endomysium IgA i IgG (Profil) 10
 P-ciała p/endomysium IgM (ELISA) 10
P-ciała p/fosfatydyloserynie IgG 10
P-ciała p/fosfolipidowe IgG 10
P-ciała p/fosfolipidowe IgM 10
P-ciała p/błonie podstawnej kłębuszków nerkowych i błonie pęcherzyków płucnych 10
P-ciała p/histonom 10
P-ciała p/fosfatazie tyrozynowej IA2 10
P-ciała p/wyspom trzustki IIF 10
P-ciała p/cytolowe LC1 10
P-ciała p/komórkom Leydiga IIF 10
P-ciała p/mikrosomom wątroby i nerki IIF 10
P-ciała p/specyficznej proteinie wątrobowej (LSP) 10
 P-ciała p/białkom zasadowym  mieliny  10
P-ciała p/kinazie tyrozyn. spec. dla mięśni (MuSK) 10
P-ciała inaktywujące interferon beta 10
P-ciała p/komórkom okładzinowym żołądka i czynnikowi wewnętrznemu 10
P-ciała p/jądrowe PM-Scl (PM1) 10
P-ciała p/rozp. antygenowi wątr-trzustk. SLA/LP 10
P-ciała p/Sm 10
P-ciała p/SS-A/Ro 10
P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae IgA, IgG, IgM 10
 
 leki i substancje uzależniające 
Acodin (dextromethorphan)  10
Adiponektyna  10
Allopurinol  10
Amantadyna  10
Amikacyna (Biodacyna) 10
Amitryptylina w surowicy ilosciowo  10
Amoniak 1
Anticol  10
Atropina 10
Hydrochlorochinon  10
Chlorprotiksen  10
Hydrochlorotiazyd  10
Clonazepam 10
Cordaron (amiodaron) 10
Cyklofosfamid  10
Cyklosporyna 5
Doxepin  10
Etosuximid (Ronton) 10
Alkohol etylowy  1
Alkohol etylowy 1
Extazy (MDMA) 10
Fenatiozyny w moczu 5
Fenol w moczu 10
Fenobarbital 5
Pochodne fenotiazyny 10
Flupentixol  10
Gentamycyna 10
Alkohol glikolowy  5
Alkohol glikolowy 5
Hydroksyzyna  10
Ibuprofen 10
Interferon-gamma 10
Imipramina 10
Izoniazyd  10
Interferon  10
Kalprotektyna 10
Karbamazepina 3
Kotynina  5
Lamotrygina 10
Melatonina  10
Melatonina 10
Melperon  10
Metadon  10
Metadon  10
Metamfetamina  3
Alkohol metylowy  1
Alkohol metylowy 1
Mianseryna  10
Metotreksat 5
Neopteryna 10
Nifedypina  10
Nortryptylina  10
Novalgin  10
Opiaty ilościowo 1
Opium alkaloidy 3
Paracetamol 10
Paroxetin  10
Phencyclidyna 10
Propranolol  10
Prymidon (Mizodin) 10
Pirydynolina PYD  10
Pyralgina  10
Salicylany 10
Sirolimus (Rapamycyna) 10
Skopolamina 10
Trójcykliczne antydepresanty 3
Teofilina 3
Kanabinole THC  3
Tramal  10
 
Arsen  10
Borany  10
Chrom 10
Chrom  10
Fluorki w moczu 10
Rtęć 10
Rtęć  10
Jod 10
Kadm 10
Kobalt 10
Mangan 10
Mangan  10
Molibden 10
Nikiel 10
Selen 10
Tal w moczu 10
Srebro 10
Złoto 10
 
Witamina B1 10
Witamina B6 10
Witamina A2  10
Witamina B13 (kwas orotowy)  10
Witamina B2 10
Witamina B3 (niacyna)  10
Witamina C 10
Witamina H (biotyna)  10
Witamina K1  10
 
Odczyn FTA 5
Treponema pallidum (krętek blady) p/ciała IgM Western Blot  7
 
Toksoplasma gondii p/ciała IgA 10
Toxoplasma gondii met. PCR 14
Toxoplasma  w PMR  PCR 14
Toxoplasma w płynie owodniowym  PCR 14
 
Wirus różyki RNA - ilościowo   10
 
CMV DNA  ilościowo 14
CMV DNA jakościowo 14
CMV LTT 21
 
HSV typ 6 p/ciała IgG 10
HSV typ 6 p/ciała IgM 10
HSV typ 1 p/ciała IgG 10
HSV typ 1 p/ciał IgM 10
HSV typ 2 p/ciała IgG 10
HSV typ 2 p/ciała IgM 10
HSV I/II DNA 10
HSV DNA typ 6  jakościowo PCR  10
HSV DNA typ 8  jakosciowo PCR  10
HSV typ1 LTT 21
HSV typ2 LTT 21
 
EBV p/ciała przeciw antygenowi jądrowemu  10
EBV p/ciała IgG przeciw antygenowi kapsydowemu 10
EBV p/ciała IgM przeciw antygenowi kapsydowemu  10
EBV antygen 10
EBV p/ciała IgG i IgM p/antygenowi wczesnemu 10
EBV test potwierdzenia metodą WB 10
EBV - LTT 21
 
Helicobacter pylori p/ciała IgA  10
Helicobacter pylori antygen 10
Helicobacter pylori p/ciała IgA, IgG Western Blot 10
Helicobacter pylori LTT 21
 
Bordetella sp. DNA (pertussis i parapertussis) 10
 
BORELIOZA WESTERN BLOT IgM 10
BORELIOZA WESTERN BLOT IgG 10
Borelia burgdorferi DNA  PCR  10
Borrelia burgdorferii DNA PCR (płyn stawowy) 10
Borelioza - LTT 21
Kleszcz - badanie PCR w kierunku boreliozy 14
 
Babesia preparat bezpośredni  1
Babesia p/ciała IgG i IgM (IIF) 10
 
Grypa A H1N1 RT-PCR 10
Grypy A i B p/ciała IF 10
Grypa A i B  - szybkie testy 10
Grypa A i B RT-PCR 10
Paragrypa 1 p/ciała  IgG 10
Paragrypa 2 p/ciała  IgG 10
Paragrypa 3 p/ciała  IgG 10
Paragrypy 1,2,3 p/ciała IF 10
 
Parvowirus B19 IgG Western Blot 10
Parvowirus B19 IgM Western Blot 10
Parwowirus  B-19 p/ciała IgG, IgM IF 10
Parvowirus B19 PCR 10
 
 
Chlamydia trachomatis antygen w moczu 10
Chlamydia trachomatis DNA 10
Chlamydia trachomatis - LTT 21
 
Mycoplasma hominis DNA 10
Mycoplasma genitalium DNA 10
 
Antygen Candida albicans 10
Candida albicans p/ciała IgG 10
Candida albicans DNA 10
Candida albicans LTT 21
 
  10
Ureaplasma species DNA 10
Trichomonas vaginalis DNA 10
Gardnerella vaginalis/ Lactobacillius species DNA 10
Nesseria gonorrhoeae DNA 10
Adenovirusy p/c IgA 10
Adenovirusy p/c IgG 10
Adenowirusy p/c IgM  10
Coxackie B p/ciała 10
ECHO wirusy p/ciała 10
Pneumocystis carinii p/ciała  10
Bąblowiec p/ciała IgG 10
Bąblowcowiec p/ciała IgG Western blot 10
Corynebacterium diphteriae antytoksyna 10
CORONA wirusy p/ciała 10
Corynebacterium diphteriae p/ciała 10
Coxiella burneti p/ciała (faza I IgA i IgG; faza II IgG i IgM) 10
Cryptococcus antygen 10
Denga wirus p/ciała IgG  10
Denga wirus p/ciała IgM  10
Anaplasma phagocytophila (Ehrlichia)  IgG 10
Anaplasma phagocytophila (Ehrichia)IgM 10
Enterowirusy PCR (PMR) 10
Entamoeba histolytica p/ciała IgG 10
Enterowirusy p/ciała IgG 10
Enterowirusy p/ciała IgM 10
Badanie serologiczne w kier. płuca farmera 10
Wuchereria bancrofti (filarioza) p/ciała 10
Francisella tularensis p/ciała IgG 10
Francisella tulerensis p/ciała IgM 10
Glista ludzka p/ciała IgG 10
Histoplasma capsulatum p/ciała 10
Badanie serologiczne w kier. choroby hod. ptaków 10
Giardia intestinalis p/ciała IgG 10
Legionella pneumophila antygen 10
Legionella pneumophila p/ciała IgA 10
Legionella pneumophila p/ciała IgG 10
Legionella pneumophila p/ciała IgM 10
Leishmania DNA 10
Leishmania p/ciała 10
Leptospira DNA 10
Leptospira biflexa p/ciała 10
Listeria sp. DNA 10
Listeria monocytogenes p/ciała  10
Staphylococcus/Streptococcus (Combi Profil) LTT 21
Gardia intestinalis  LTT 21
Staphylococcus LTT 21
Streptococcus LTT 21
Plasmodium - rozmaz krwi (gruba kropla) 10
Meningococcus  p/ciała IgG 10
Motylicy wątrobowej (Fasciola hepatica) p/ciała 10
Mycobacterium tuberc. PCR 10
Paradontoza - micro - IDent A (Actinobacter actinomyce., Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Bacteroides forsythus, Treponema denticola) PCR 14
Paradontoza - micro - IDent B (Peptostreptococcu  micros, Fusobacterium nucleatum/periodont, Campylobacter rectus, Eubacterium nodatum, Eikenella corrodens, Campnocytophaga spec.) PCR 14
Plasmodium falciparum (zarodziec malarii) p/ciała 10
Pneumocystis carinii PCR 10
Ricketsia p/ciała IIF  10
Riketsja p/ciała IgG 10
Riketsja p/ciała IgM 10
Rotawirus p/ciała 10
RSV p/ciała IgA 10
RSV p/ciała IgG 10
RSV p/ciała IgM 10
RSV RNA 10
Saccharomyces cerevisiae p/ciała IgA 10
Saccharomyces cerevisiae p/ciała IgG 10
Saccharomyces cerevisiae p/ciała IgM 10
Salmonella p/ciała 10
Schistosoma mansoni p/ciała IgG  10
Shigella p/ciała 10
Salmonella sp./Shigella sp. metodą PCR 10
Streptococcus pneumoniae antygen 10
Streptococcus pneumoniae p/ciała przeciw DNA-azie i streptokinazie 10
Tęgoryjec dwunastnicy p/ciała 10
Clostridium tetani (tężec) p/ciała 10
Toxocara canis p/ciała IgG 10
Trichinella spiralis p/ciała IgG 10
Trichinella spiralis p/ciała  Western Blot 10
Taenia solium (wągrzyca) p/ciała IgG Western Blot 10
Taenia solium (wągrzyca) p/ciała IgG 10
Wirus wścieklizny p/ciała  10
Wirus żółtej febry p/ciała  10
 
Badanie histopatologiczne (1 blok) 14
Badanie materiału biopsyjnego 14
Cytologia ginekologiczna 14
Badanie cytologiczne płynu z jamy ciała 14
Badanie cytologiczne plwociny 14
Badanie cytologiczne wydzieliny z sutka 14
Alergen LTT  21
Amalgamat LTT 21
Stopy złotaLTT 21
Barwniki spożywcze 1 LTT  21
Barwniki spożywcze 2 LTT  21
Dental-Check combi profil LTT 21
Metale implantów LTT 21
Lek LTT  21
Nietolerancja laktozy LTT 21
Metale LTT 21
Inne materiały stomatologiczne LTT 21
Panel tytanowy LTT 21
Tworzywa sztuczne LTT 21
Dodatki do żywności LTT  21
Żywice epoksydowe i oleje LTT 21
 
Kwas 5-OH-Indolooctowy 10
Alfa 1-kwaśna glikoproteina 10
Kwas delta-aminolewulinowy ALA 10
Aldolaza 10
Alfa-1-antytrypsyna 10
Alfa1-antytrypsyna w kale 10
AP izoenzym łożyskowy 10
Screening aminokwasów w moczu 10
Profil aminokwasów 10
AST (z fosf. pirydoksalu) 10
Test Beutler i Baluda 10
Band 3 (skład) 10
Test ciążowy w moczu 1
Wapń zjonizowany 10
CDT - transferyna desialowana 10
Ceruloplazmina 5
Cynkoprotoporfiryna w erytrocytach 10
Cystatyna 10
Diaminooksydaza (DAO) - aktywność (badanie w kierunku nietolerancji histaminy) 10
Elastaza w kale 10
Elastaza w surowicy 10
Enolaza w krwince czerwonej 10
Żelazo w moczu  10
FibroMax - pełne badanie  10
FibroTest - pełne badanie 10
Fukoksantyna 10
Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu 10
Galaktoza w moczu 10
Galaktoza (kp) 10
GFR MDRD 10
Glikosfingolipidy - ilościowo 10
Glukoza HK 10
Glukoza (wyciek z nosa/ucha) 10
Izomeraza glukozofosforanowa 10
Haptoglobina 10
Heksokinaza 10
Histamina;  10
Kwas hialuronowy 10
Kamień moczowy - badanie składu (analiza jakościowa) 10
Karboksyhemoglobina 10
Koproporfiryny w moczu 10
Kwasy tłuszczowe długołańcuchowe 10
Kwas cytrynowy 10
Kwas homogentyzynowy 10
Kwas hipurowy 10
Kwas beta-hydroksymasłowy; 10
Kwasy organiczne 10
Kwas sjalowy 10
Kwas szczawiowy w moczu 10
Leucyloaminopeptydaza 10
Lizozym 10
L-karnityna 10
Izoenzym M2 kinazy pirogronianowej M2-PK  10
Aldehyd dimalonowy 10
Methemoglobina (kp) 10
Kwas metylomalonowy 10
Metalotioneina  10
Test potny w kierunku mukowiscydozy - chlorkotest (chlorki w pocie) 10
Test potny w kierunku mukowiscydozy - Nanoduct 10
N-acetyloglukozaminidaza w moczu 10
Badanie nasienia 10
Kwasy tłuszczowe Omega 3 10
Kwasy tłuszczowe Omega 6 10
Fosfataza kwaśna sterczowa PAP 10
Porfobilinogen PBG 10
Fosfofruktokinaza 10
Kinaza pirogronianowa 10
Płyn mózgowo - rdzeniowy (Badanie ogólne) 10
Porfiryny 10
Elektroforeza białek-mocz 10
Elektroforeza białek w PMR 10
Profil sterydowy 10
Reduktaza methemoglobiony 10
Białko amyloidu A 10
Spektryny - ilościowo 10
TBG (białko wiążące tyroksynę) 10
Terminalna transferaza dezoksynukleotydowa 10
Badanie moczu met. Tandem (ilościowo) 10
Białko w PMR 3
Rozpuszczalny receptor transferyny 10
Trypsyna 10
Tryptaza 10
Uroporfiryny - wydalanie 10
Urydyliotransferaza heksozo-1-fosforowa 10
 
Morfologia 5 diff (21 parametrów) 1
Rozmaz (wg Schillinga) manualnie 1
Retikulocyty 1
OB 1
Morfologia szpiku kostnego 10
 
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) 1
PT (czas protrombinowy, wskaźnik INR) 1
TT (czas trombinowy) 3
Płytki krwi manualnie 1
Fibrynogen 1
D-dimery 2
Białko-C 14
Białko-S 14
Antytrombina  III 7
mutacja Leiden czynnika V do 15 dni
mutacja genu dla protrombiny do 15 dni
 
Oznaczenie grupy krwi + Rh 3
Krewkarta-wydanie dokumentu 3
Przeciwciała dla kobiet ciężarnych bez grupy krwi 3
Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) 3
Pośredni test antyglobulinowy (PTA) 3
Identyfikacja nieregularnych alloprzeciwciał 14
 
Badanie ogólne moczu 1
Liczba Addisa w moczu 1
Badanie kamieni moczowych 10
Kał – badanie ogólne  2
Kał na resztki pokarmowe (stopień strawienia) 2
Krew utajona w kale (bez diety) 1
Test na obecność lamblii (ELISA) - w kale (Giargia Intestinalis) 3-4 dni
Kał na pasożyty (jedno oznaczenie) 2
Kał na nosicielstwo 3 próbki (sanepid) 14
Wymaz  w kierunku owsików 1
Płyn mózgowo - rdzeniowy (Badanie ogólne)  
Badanie ogólne płynu stawowego 7-14 dni
Płyn z jamy ciała - badanie ogólne  
 
Aminotransferaza alaninowa (ALAT, SGPT) 1
Aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT, SGOT) 1
Ceruloplazmina 7
a-Amylaza (diastaza) [AMY] 1
Amylaza trzustkowa 3
Cholinoesteraza (CHE) 3
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 1
Fosfataza zasadowa (ALP, AP) 1
Fosfataza kwaśna (AcP) 1
Fosfataza zasadowa(ALP-K.) 7
g-glutamylo-transpeptydaza (gamma-GT,GGTP) 1
Kinaza kreatynowa (CK,CPK) 1
CK-MB akt 1
CK-MB - mass 1
Lipaza  1
Albumina  1
Białko całkowite 1
Białko frakcje (elektroforeza, proteinogram) 5
Bilirubina całkowita  1
Bilirubina bezpośrednia (Bil-D) 1
Bilirubina frakcje 1
Glukoza 1
Cholesterol całkowity (CHOL) 1
Cholesterol HDL 1
Trójglicerydy (TG) 1
   
Cholesterol LDL - oznaczany 1
Lipoproteina a  - Lp(a) - niezależny czynnik ryzyka miażdżycy 10 dni
Mocznik 1
Kreatynina  1
Klirens kreatyniny 1
Kwas moczowy 1
Chlorki 1
Sód 1
Potas 1
Lit 1
Wapń całkowity 1
Magnez 1
Fosfor nieograniczony 1
TIBC Pakiet (Fe, UIBC, TIBC) 1
TIBC  1
Żelazo  1
Kwasy żółciowe 7 dni
 
Mocz-mikroalbuminuria 1
Białkomocz dobowy  1
Mocz białko 1
Mocz cukier i aceton 1
Mocz cukier - wydalanie dobowe 1
Test ciążowy w moczu 1
Mocznk w moczu 1
Mocznik - dobowe wydalanie 1
Amylaza w moczu 1
Amylaza trzustkowa w moczu 3
Kreatynina w moczu 1
Kreatynina dobowe wydalanie 1
Kwas moczowy - w moczu 1
Kwas moczowy  wydalanie 1
Chlorki - mocz 1
Potas w moczu 1
Potas dobowe wydalanie 1
Sód w moczu 1
Sód dobowe wydalanie 1
Wapń w moczu 1
Wapń dobowe wydalanie 1
Magnez w moczu 1
Magnez dobowe wydalanie 1
 
 
TSH III generacji 1
T3 (trójjodotyronina) 3
T4 (tyroksyna) 3
FT3 (wolne T3) 1
FT4 (wolne T4) 1
Tyreoglobulina 3
Anty-TG (p.-ciała przeciw tyreoglobulinie)  1
Anty-TPO (p.-ciała przeciw peroksydazie tarczycowej) 1
 
FSH 1
LH 1
Estradiol   1
Progesteron 1
Prolaktyna 1
HCG-beta ilościowo 1
DHEA   7
DHEA-S (siarczan dehydroepiandrostendionu) 1
Testosteron 1
Testosteron wolny 7
Estriol wolny 7
17-OH progesteron do 10 dni
Wolna podjednostka HCG 7
SHBG globulina wiążąca hormony płciowe do 10 dni
Androstendion 14
Inhibina A 14
Inhibina B 14
 
Test potrójny do 14 dni
Test PAPP-A do 14 dni
Białko PAPP-A wg FMF do 14 dni
Wolna podjednostka Beta HCG wg FMF do 14 dni
test PAPP-A wg FMF - badania biochemiczne + opracowanie do 14 dni
 
17 ketosterydy do 15 dni
17-OH - kortykosteroidy do 15 dni
Aldosteron do 15 dni
Aldosteron DZM do 15 dni
Koproporfiryny w moczu do 15 dni
Katecholaminy we krwi do 15 dni
Katecholaminy w moczu do 15 dni
Metoksykatecholaminy w moczu do 15 dni
Kortyzol 1
Kortyzol DZM 7
Hormon wzrostu 7
ACTH 3
Somatomedyna C   IGF-1 14
Kwas Wanilinomigdałowy 7
Gastryna  14
 
PSA (specyficzny antygen prostaty) 1
PSA-wolny 1
AFP (alfa-fetoproteina) 1
CA-125 (m.in. marker raka jajnika) 1
CA-15.3 (m.in. marker raka sutka, jajnika i płuc) 1
CA-19.9 (m.in. marker nowotworów przewodu pokarmowego) 1
CA 50 (m.in.. marker nowotworów przełyku) 14
CA-72.4 (żołądek, jajniki) 14
CEA (antygen karcinoembrionalny) 1
Antygen raka płaskonabłonkowego SCC (szyjka macicy, nowotwory głowy , szyi, krtani) 14
CYFRA 21-1 (marker procesów degeneracji, 1 Marker niedrobnokomórkowego raka oskrzeli, płuc) 14
TPS (specyficzny polipeptyd tkankowy) 14
Beta2- mikroglobulina (chłoniaki złośliwe, szpiczaki, reakcja odrzucenia przeszczepu) 14
Swoista enolaza neuronowa NSE (płuco, zwoje współczulne, rdzeń nadnerczy, mózg) 14
Chromogranina A (guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego, rakowiaki) 30 dni
Białko S100 (marker neurobiochemicznych zmian ogniskowych , udaru mózgu i prognostyczny marker czerniaka złośliwego) 14
P-ciała p/białku p-53 (przełyk, żołądek i jelito grube) 14
TNF-alfa  14
Wzaoaktywny peptyd jelitowy 14
 
 
Osteokalcyna (marker tworzenia kości) do 14 dni
Parathormon 1
B-crossLaps (marker resorbcji kostnej) do 15 dni
Kalcytonina  Do 3 tygodni
Interleukina 6 do 14 dni
C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) do 14 dni
ALP izoenzym kostny  
 
Homocysteina do 15 dni
Mioglobina 2
Lipidogram (CHOL,HDL,LDL,TG)  1
NT-proBNP 14
Troponina 1
Aktywność reninowa osocza 14
Enzym konwertujacy angiotensyne (ACE) 14
Apo AI 21
Apo B 21
Lipoproteina - a 21
Lipoproteina - x 21
 
Ferrytyna  1
Witamina B 12 1
Kwas foliowy 1
Transferyna  1
Erytropoetyna 14
Rozpuszczalny receptor transferyny do 15 dni
 
Insulina 1
HbA1c (hemoglobina glikowana) 1
C-peptyd do 10 dni
Glukagon 14
Fruktozamina 14
Przeciwciała przeciw receptorowi insuliny do 14 dni
Przeciwciała przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego GAD do 14 dni
Przeciwciała przeciw wyspom trzustki ICA do 14 dni
 
Narkotyki w moczu (amfetamina, kokaina, kanabinoidy, opiaty) 1
Kokaina jakościowo 1
Amfetamina jakościowo 1
Marihuana jakościowo 1
Morfina jakosciowo 1
Kanabinole THC ilościowo 1
Opiaty ilościowo 1
Barbiturany ilościowo 1
Barbiturany ilościowo 1
Benzodiazepina ilościowo 1
Benzodiazepina ilościowo 1
 
Miedź 7
Ołów 7
Cynk 7
Ołów w moczu 7
Cynk w moczu 7
Miedź w moczu 7
 
Karbamazepina 1
Teofilina 3
Digoksyna 3
Fenytoina 3
Kwas walproinowy  1
 
25OH Witamina D3 1 dzień
1,25 OH2 Witamina D3 do 15 dni
Witamina A 21
Witamina E 21
 
 
 
Anty HAV Total 1
Anty HAV IgM do 10 dni
 
HBS antygen-test jakościowy bez potwierdzenia 1
Antygen HBs test potwierdzenia do 15 dni
Przeciwciała Anty-HBS-test ilościowy 1
Hbe antygen do 10 dni
Przeciwciała anty-Hbe do 10 dni
Przeciwciała Anty-Hbc total 1
Przeciwciała Anty-Hbc IgM 3-4 dni
HBV DNA   do 14 dni
HBV-DNA ilościowe do 10 dni
 
Przeciwciała anty-HCV 2
HCV p-ciała Western Blot 3
HCV RNA do 14 dni
HCV - RNA ilościowe (wiremia) do 10 dni
HCV - RNA  genotypowanie do 10 dni
 
Przeciwciała anty-HIV 1/ HIV 2 2
P-ciała p/HIV1/HIV2 met. Western Blot 15
HIV RNA - jakościowo do 15 dni
 
VDRL (WR) 1
Odczyn FTA-AB 7
Odczyn hemaglutynacji krętków TPHA 7
 
Toksoplazma IgG-test ilościowy 1
Toksoplazma IgM-test jakościowy 1
awidność przeciwciał IgG anty - Toxoplazma  3
Toxoplasma gondii DNA ilościowo  ( PCR ) 10
 
Różyczka IgG-test ilościowy 1
Różyczka IgM-test jakościowy 1
Rubella IgG awidność 10
Rubella RNA - jakościowo  (n PCR ) 10
Rubella RNA - ilościowo  ( n PCR ) 10
 
CMV IgG-test ilościowy 1
CMV- przeciwciała IgM-test ilościowy 1
CMV antygen  pp 65 jakościowo 5
Cytomegalowirus CMV - ilościowo do 10 dni
Awidność przeciwciał IgG anty - cytomegalowirus (CMV) do 15 dni
 
Herpes IgM 14
Herpes IgG 14
HSV DNA   ( PCR ) 10
 
Mononukleoza – test lateksowy (odczyn Paul-Bunnella - Dawidsona) 1
EBV IgM 7
EBV IgG 7
EBV - jakościowo do 10 dni
EBV DNA - ilościowo  ( Real Time PCR ) 10
 
Przeciwciała Chlamydia trachomatis IgG 5
Przeciwciała Chlamydia trachomatis IgM 5
Przeciwciała Chlamydia trachomatis IgA 5
Antygen Chlamydia Trachomatis do 15 dni
Przeciwciała Chlamydia Pneumoniae IgG 14
Przeciwciała Chlamydia Pneumoniae IgA 14
Przeciwciała Chlamydia Pneumoniae IgM 14
Chlamydia trachomatis do 10 dni
Chlamydia pneumoniae ilościowo DNA  ( PCR ) 10
 
Helicobakter pylori -test jakościowy  1
Helicobakter pylori IgG-test ilościowy  5
Helicobacter pylori antygen 10
 
P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgA do 15 dni
P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgG do 15 dni
P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgM do 15 dni
Mycoplazma hominis DNA  ( PCR ) 10
Mycoplazma hominis DNA ilościowo  ( PCR ) 10
Mycoplazma pneumoniae DNA  ( LC-PCR ) 10
 
Bordetella pertusis IgA 10
Bordetella pertusis IgG 10
Bordetella pertusis IgM 10
 
Borelioza IgM 1
Borelioza IgG 1
Borrelia Western Blot  IgM do 15 dni
Borrelia Western Blot  IgG do 15 dni
Borrelia Western Blot   IgM IgG   (PANEL) do 15 dni
Borelia burgdorferi DNA  ( PCR ) 10
Kleszcz - badanie PCR w kierunku boreliozy do 21 dni
Borelioza - LTT 10
 
P-ciała p/kleszczowemu zapaleniu mózgu IgG do 15 dni
P-ciała p/kleszczowemu zapaleniu mózgu IgM do 15 dni
Kleczowe wir. zap. mózgu TBE DNA  ( PCR ) 10
 
P-ciała p/Babesia IgG do 15 dni
P-ciała p/Babesia IgM do 15 dni
 
Bartonella henselae IgA, IgG, IgM 10
Bartonella henselae DNA ilościowo ( nPCR ) 10
 
P-ciała przeciw Brucella Sp.  10
Brucella IgG p-ciała  10
Brucella IgM p-ciała  10
 
Listerioza – test jakościowy 7
Listeria sp. DNA  ( PCR ) 10
 
Yersinia IgG do 15 dni
Yersinia IgA do 15 dni
Przeciwciała przeciw Yersinia sp.  do 15 dni
Yersinia IgA, IgM p-ciała Western Blot 10
 
Serodiagnostyka grypy A i B, klasy IgG, IgA (EIA) do 15 dni
Przeciwciała dla grypy A IgA do 15 dni
Przeciwciała dla grypy A IgG do 15 dni
Przeciwciała dla grypy B IgA do 15 dni
Przeciwciała dla grypy B IgG do 15 dni
Przeciwciała dla wirusów paragrypy 1,2,3  IgA do 15 dni
Paragrypa  ( PCR ) 10
 
P-ciała p/wirusowi ospy wietrznej IgG VZV do 15 dni
P-ciała p/wirusowi ospy wietrznej IgM VZV do 15 dni
Varicella zoster DNA  ( LC-PCR ) 10
 
P-ciała p/wirusowi świnki IgG do 15 dni
P-ciała p/wirusowi świnki IgM do 15 dni
Świnka RNA  ( n PCR ) 10
 
P-ciała p/wirusowi odry IgG do 15 dni
P-ciała p/wirusowi odry IgM do 15 dni
Odra RNA  ( nPCR ) 10
 
P-ciała p/wirusowi parvo IgG do 15 dni
P-ciała p/wirusowi parvo IgM do 15 dni
Parwowirus B19 ( DNA ) 10
 
P-ciała p/Coxackie B do 15 dni
Toxocaroza IgG 5
 
Paradontoza - micro - IDent A (Actinobacter actinomyce., Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Bacteroides forsythus, Treponema denticola) PCR 10
Paradontoza - micro - IDent B (Peptostreptococcu  micros, Fusobacterium nucleatum/periodont, Campylobacter rectus, Eubacterium nodatum, Eikenella corrodens, Campnocytophaga spec.) PCR 10
 
SLE (czynnik związany z kom. LE) latex 1
Seromukoid 7
ASO miano ilościowo 1
RF ilościowo 1
Odczyn Waaler-Rose 1
CRP ilościowo 1
hsCRP 1
IgA 1
IgM 1
IgG 1
C3 składowa dopełniacza 7
C4 składowa dopełniacza 7
Immunofiksacja 7
Łańcuchy lekkie kappa  
Łańcuchy lekkie lambda  
Prokalcytonina  
C1 inhibitor -aktywność do 15 dni
C1 inhibitor -ilościowo do 15 dni
 
Przeciwciała przeciw nadnerczom IMF do 14 dni
Przeciwciała przeciw mózgowe (p. neuronalne i p. osł. miel.) ABA do 14 dni
Przeciwciała antykardiolipinowe IgM i IgG do 14 dni
Przeciwciała antykardiolipinowe IgG do 14 dni
Przeciwciała antykardiolipinowe IgM do 14 dni
Przeciwciała przeciw cyklicznemu cytrulinowemu peptydowi (CCP) do 14 dni
Przeciwciała przeciw gliadinie-IgA AGA  do 14 dni
Przeciwciała przeciw gliadinie-IgG AGA  do 14 dni
Przeciwciała przeciw błonie podstwanej kłebuszków nerkowych  
Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castlea do 14 dni
Przeciwciała przeciw mitochodnriom AMA do 10 dni
Przeciwciała przeciwjądrowe ANA test przesiewowy do 5 dni
ANA Profil 1  (nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1,
bialko B centromerów, dsDNA, histony,
ribosomalne P-białko )
do 14 dni
Przeciwciała przeciwjądrow ANA Hep-2 do 14 dni
Przeciwciała przeciw cytoplazmie granulocytów ANCA (pANCA, cANCA) do 14 dni
Przeciwciala przeciw jantygenom jajnika do 14 dni
Przeciwciała przeciw antygenom łożyska do 14 dni
Przeciwciała przeciw komórkom bocznym żołądka H+, K+ ATPazie do 14 dni
Przeciwciała przeciwpłytkowe  do 14 dni
Przeciwciała przeciw retikulinowe (ARA) do 14 dni
Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny do 14 dni
Przeciwciała przeciw mięśniu sercowemu do 14 dni
Przeciwciała przeciw RNP-Sm  do 14 dni
Przeciwciała przeciw mięsniom szkieletowym ASMA do 14 dni
Przeciwciala przeciw receptorowi TSH do 14 dni
Przeciwciała przeciw granulocytarne cANCA do 14 dni
Przeciwciała przeciw białkom centromerów  do 14 dni
Przeciwciała przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA) do 14 dni
Przeciwciała przeciw jednoniciowemu DNA (ssDNA) do 14 dni
Przeciwciała przeciw endomysium EmA IgA do 14 dni
Przeciwiciała przeciw endomysium EmA IgG do 14 dni
ENA Profil (SS-A, SS-B, RNP-Sm, Sm, Scl-70, Jo-1) do 14 dni
Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG do 14 dni
Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgM do 14 dni
Przeciwciała przeciw b2 glikoproteinie  do 14 dni
Przeciwciała przeciw b2 glikoproteinie IgG do 14 dni
Przeciwciała przeciw b2 glikoproteinie IgM do 14 dni
Przeciwciała przeciw fosfatazie tyrozynowej IA-2 do 14 dni
Antykoagulant toczniowy do 15 dni
Przeciwciała przeciw mikrosomalne wątrobowo - nerkowe LKM1 do 14 dni
Przeciwciała przeciw proteinie specyficznej watroby (LSP) do 14 dni
Przeciwciała przeciw AMA-M2 (Pyruvatdehydrogenazie) do 14 dni
Panel wątrobowy (LKM, LSP, SLA) do 14 dni
Panel wątrobowy rozszerzony (ANA, AMA, ASMA, LKM,LSP, SLA) do 14 dni
Przeciwciała przeciw komórkom okladzinowym żoładka (APCA)  do 14 dni
Przeciwciała przeciw epidermoalnej błonie podstawnej (pemphigoid) do 14 dni
Przeciwciała przeciw pemfigus (desmosomom) do 14 dni
Przeciwciała przeciw plemnikom ASA do 14 dni
Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgG, IgA - 2 klasy do 14 dni
Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgA do 14 dni
Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgG do 14 dni
Przeciwciała przeciw rybonukleoproteinie RNP do 14 dni
Przeciwciała przeciw DNS-Topoizomerazie I (Scl-70) do 14 dni
P-ciała p/nabłonkom gruczołów ślinowych SDEA do 14 dni
Przeciwciała przeciw antygenowi rozpuszczalnemu wątroby (SLA) do 14 dni
Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim SMA do 14 dni
Przeciwciała przeciw SS-A (Ro) do 14 dni
Przeciwciała przeciw SS-B (La) do 14 dni
Przeciwciała przecie interferonowi beta do 14 dni
Przeciwciała przeciw aktynie do 14 dni
Przeciwciała przeciw antygenom błony komórek wątrobowych LMA  do 14 dni
Przeciwciała przeciw antygenom neuronów do 14 dni
Przeciwciała przeciw antygenowi jądrowemu/jąderkowemu komórek proliferujących PCNA do 14 dni
Przeciwciała przeciw białkom osłonki mielinowej do 14 dni
Przeciwciała przeciw błonie podstwanej pęcherzyków płucnych do 14 dni
Przeciwciała przeciw czynnikowi niezbędnemu do wchłaniania wit. B12 do 14 dni
Przeciwciała przeciw enterocytom IgA do 14 dni
Przeciwciała przeciw protrombinie do 14 dni
Przeciwciała przeciw enterocytom IgG do 14 dni
przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi do 14 dni
Przeciwciała przeciw erytrocytom do 14 dni
Przeciwciała przeciw erytropoetynie do 14 dni
Przeciwciała przeciw fibrylarynie U3-RNP do 14 dni
Przeciwciała przeciw gangliozydowi GM1 IgG do 14 dni
Przeciwciała przeciw gangliozydowi GM1 IgM do 14 dni
Przeciwciała przeciw gangliozydowi GM2 igG do 14 dni
Przeciwciała przeciw gangliozydowi GM2 IgM do 14 dni
Przeciwciała przeciw glikoproteinie mieliny MAG do 14 dni
Przeciwciała przeciw histonom AHA do 14 dni
Przeciwciała przeciw interferonowi alfa do 14 dni
Przeciwciała przeciw Jo-1 do 14 dni
przeciwciała przeciw Ro do 14 dni
Przeciwciała przeciw kanalikom żółciowym wątroby do 14 dni
Przeciwciała przeciw keratynie IgA, IgG, IgM AKA do 14 dni
Przeciwciała przeciw komórkom Leydiga jąder do 14 dni
Przeciwciała przeciw komórkom nabłonkowym jelita do 14 dni
przeciwciała przeciw korze nadnerczy do 14 dni
Przeciwciała przeciw laktoferynie do 14 dni
Przeciwciała przeciw mikrosomom MAK do 14 dni
Przeciwciała przeciw nukleosomon do 14 dni
Przeciwciała przeciw PM-Scl PM1  do 14 dni
przeciwciała przeciw rybosomalnemu białku P IgG do 14 dni
Przeciwciała przeciw sródbłonkowi naczyń AECA  do 14 dni
Przeciwciała przeciw włóknom wrzeciona kariokinetycznego do 14 dni
Przeciwciała przeciwko filamentom do 14 dni
Przeciwniała przeciw Yo do 14 dni
 
IgE całkowite 1
 
Zestaw atopowy 20 alergenów  10
Zestaw inhalacyjhmy 20 alergenów 10
Zestaw pediatryczny inhalacyjny - 20 alergenów 10
Zestaw pediatryczny 27 alergenów  10
Zestaw pokarmowy 20 alergenów  10
 
d1 – roztocze kurzu domowego D. pteronyssinus 14
d2 – roztocze kurzu domowego D. farinae 14
d72 – roztocze kurzu magazynowego T. Putrescentiae 14
 
Mieszanka kurzu domowego HX2: h2-kurz domowy, d1 – roztocze D.pteronyssinus, d2 – roztocze D. farinae,       i6 – odchody prusaka 14
 
e1 – sierść kota 14
e2 –naskórek psa 14
e3 – sierść konia 14
e5 – sierść psa 14
e6 – naskórek świnki morskiej 14
Białko moczu myszy IgE sp. (E72) 14
Białko moczu szczura IgE sp. (E74) 14
e82 – naskórek królika 14
e84 – naskórek chomika 14
Mieszanka pierza EX73: e70 - gęsi, e85 – kury,        e86 –  kaczki, e213 - pierze indyka 14
 
g1 – tomka wonna 14
g3 – kupkówka pospolita 14
g5 – życica trwała (rajgras ang.) 14
g12 – żyto (pyłki) 14
g15 – pszenica zwyczajna 14
g8 - wichlina łąkowa 14
Mieszanka traw wczesnokwitnących GX1: g3 – kupkówka pospolita, g4 – kostrzewa, g5 – życica (rajgras), g6 – tymotka łąkowa, g8 – wiechlina     14
Mieszanka traw późnokwitnących GX4: g1 – tomka wonna, g5 –życica, g7 – trzcina, g12 – żyto, g13 – kłosówka wełnista  14
 
t2 – olcha 14
t3 - brzoza 14
t4 – leszczyna 14
t7 – dąb  14
t14 – topola  14
Mieszanka drzew  wczesnokwitnących TX5:                  t2 –olcha, t4 – leszczyna, t8 -wiąz, t12 – wierzba (iwa), t14 – topola 14
Mieszaneka drzew późnokwitnących TX6: t1 – klon jesionolistny, t3 – brzoza brodawkowata, t5 – buk, t7 – dąb, t10 – orzech włoski 14
 
w6 – bylica pospolita 14
w9 – babka lancetowata 14
w10 – komosa biała - lebioda 14
Mieszanka chwastów WX1: w1 – Ambrosia pospolita, w6 – bylica pospolita, w9 – babka lancetowata, w10 – komosa biała, w11 – solanka kolczysta 14